FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI.

28.12.2022

Proğramın amacı; Ülkemizde yurdışı kaynaklı göçlerin en çok yoğun olduğu ve etkilendiği illerde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin (KOBİ); Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler ve Sosyal Uyum Yardım Proğramın'dan yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmaları ile istihdam muhafaza etmelerinin sağlanması hibe programı çağrısıdır. 

FRIT II İstihdam Taahhütlü Kobi Destek Programı teklif çağrısıyla; Rekebetçiliğin geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde NACE REV 2' ye göre sınıflandırılan ; 

C- İmalat ve 

61- Telekomünikasyon

62- Bilgisayar proğlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63- Bilgi hizmeti faaliyetleri

72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

74- Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler.

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise yukarıda belirtilen sektörlerden öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu ( Ek-1) göre yüksek teknoloji alanında faaliyet gözteren işletmeler başvuru yapabilecek. 

KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı 2021 KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ'ker başvurabilir.   

Yükleniyor...