Misyon&Vizyon

MİSYONUMUZ;
 DANIŞMANLARIN, ulusal ve uluslararası alanda etkinliklerini artırmak; sorunların çözümünde destek faaliyetleri yürütmek;
 Paydaşlarla koordinasyonu sağlamak;
 Bilgi ağı oluşturmak ve oluşturulmasına destek sağlayarak sosyo-ekonomik bir katma değer oluşturmak.

VİZYONUMUZ;
 Yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek çalışmalar oluşturan;
 Gelecek kaygısı olmayan bir toplumdan oluşan “DANIŞMANLIK MESLEĞİ’NE ulaşacak sivil toplum hareketinin öncülerini desteklemek, bir araya getirmek ve bu ideali paylaşanlarla ortak bir hareketlilik oluşturmak.

Yükleniyor...