GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ.

28.12.2022

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 16. maddesine istinaden 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Şirketlerin, destekten yararlandırılabilmesi için;

Ödemenin bankacılık kanalıyla yapılması,

Harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

Diğer Bazı Önemli Hususlar

Yabancı tasarımcılardan alınacak tasarım hizmeti de destek kapsamındadır.

Şirketler tarafından yapılan destek başvurularında sunulması gereken ve yurt dışında düzenlenmiş olan tüm belgeler, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Ticaret Bakanlığının yurt dışı temsilcisi onayına tabidir.

Ticaret Bakanlığı veya incelemeci kuruluş(şirketin üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği) tarafından yapılan inceleme neticesinde Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden iletilmesi talep edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Rayice uygun olmadığı tespit edilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Sürekli aktif Şirketlerin destek ödemesinden yararlanabilmesi için gerekli belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde incelemeci kuruluşa DYS üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. 

Yükleniyor...