Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları Yayınlanmıştır.

06.12.2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

I – EKONOMİK YATIRIMLAR

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak;

2020/24 - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.

29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete 'de ise ana tebliğde değişiklik yapan 2022/29 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.

30 Kasım 2002 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce Uygulama Esasları yayınlanmıştır.

 

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 09 Aralık 2022 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Yeni Dönem Değişiklikleri:

Değerlendirmelerin genel puanlama kısmı merkezde yapılacak olup, nihai asil ve yedek listeleri bakanlıkça belirlenecektir,

Eksik belge tamamlama uygulaması kaldırılmıştır,

Sözleşme imzalamayan yatırımcı yerine varsa yedek listeden yatırımcı davet edilecektir,

Hibeye Esas Proje üst limitleri artırılmıştır,

Yeni Yatırım                    :  7.000.000.-TL

Tamamlama Yatırımı       :  5.000.000.-TL

Teknoloji Yenileme Yat.  :  4.000.000.-TL

Soğuk Hava Deposu tesislerine teknoloji yenileme / modernizasyon yatırımları dâhil edilmiş olup soğuk muhafaza ekipmanları kapsama alınmıştır,

Su Ürünleri tesislerinde inşaat zorunluluğu kaldırıldı,

Kapasite Artırımı Yatırımlarında inşaat zorunluluğu kaldırılmıştır,

Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde İl Müdürlüğü yetkisinde projede değişiklik yapılabilecektir,

Daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin 1 (Bir) yılını tamamlamış olanlar; kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

II – KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak

2020/25 - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.

29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete 'de ise ana tebliğde değişiklik yapan 2022/30 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.

30 Kasım 2002 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce Uygulama Esasları yayınlanmıştır.

 

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 09 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Yükleniyor...