KOBİ’lerin İhtiyaçlarına Yönelik Cornet 37. Çağrısı Açıldı

07.02.2024

Cornet (Collective Research Networking)  37. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

27 Mart 2024 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı kapsamında en az 2 üye ülkenin yer aldığı iş birliği projeleri desteklenebilecektir. Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir:

  1. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin akademi ortağı (Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları) tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  1. Proje konularının, bir KOBİ Şemsiye Kuruluşu tarafından ihtiyaca göre belirlenmesi gerekmektedir. KOBİ Şemsiye Kuruluşu’nun görevi, üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.  
  1. Başvurularda en az 3 KOBİ’den oluşan bir Kullanıcı Grubu tanımlanmalıdır. Kullanıcı grubunun, proje ekibinin çalışmalarını yönlendirmeye ve projenin verimliliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Uluslararası başvuru kılavuzu ve ayrıntılı bilgi için Cornet çağrı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yükleniyor...