Sosyal Ekonomi (Proximity and Social Economy) Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikleri Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşüm Proje Çağrısı açılmıştır.

14.12.2022

2014 yılında başlayan Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği COSME Programı, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle Tek Pazar Programı altında devam edecektir. 2021 – 2027 yıllarını kapsayan Tek Pazar Programı, COSME çerçevesinde sunulan araçların zenginleştirilerek devamını öngörmekte ve çeşitli alt eksenlerden oluşacak bir yapıda tasarlanmıştır.

Bu kapsamda Tek Pazar Programı (SMP COSME) altında “KOBİ” bileşeni kapsamında açılan Sosyal Ekonomi (Proximity and Social Economy) Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikleri Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşüm Çağrısı sosyal ekonomi ekosistemi alanında yayınlanan bir teklif çağrısıdır. Çağrı, kapasite gelişimini, bilgi transferi ve ulus ötesi işbirliği yoluyla sürdürülebilir uygulamaların gelişimini hızlandırarak KOBİ’lerin sosyal ekonomideki süreçlerini ve faaliyetlerini çevreci hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, sosyal ekonomi KOBİ’lerinin kapasite, beceri ve yönetimlerini geliştirip operasyonlarında yeşil dönüşüme katkı sağlayarak, AB Yeşil Mutabakat (Green Deal) tarafından belirlenen değerlere ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Çağrıya AB üye devletleri ve AB üyesi olmayan; Listelenen AEA ülkeleri, Tek Pazar Programı katılımcı ülkeleri, ortaklık anlaşması için müzakere aşamasında olan veya anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler, tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel kuruluşlar ve Ukrayna başvurabilir.

Yükleniyor...